Tag Archives: congrès

Congrès internacional de cultura digital, comunicació i societat

“Reflexionar sobre el pasado para comprender el presente y mirar hacia el futuro”. Amb aquest eslògan es presenta el Congrès Internacional “Cultura digital, comunicació i societat” que el grup d’investigació Cyberspace Working Group de la Facultat de Comunicació de la Universidad San Jorge de Saragossa prepara per als dies 16 i 17 de març de 2015.