Tag Archives: democràcia

En una democracia del sigle XXI no caben los bloques electorales

Los bloques se presentan a los ciudadanos como noticias, pero no se elaboran siguiendo criterios periodísticos, ya que es la Junta Electoral quien establece qué partidos pueden aparecer, en qué orden y durante varios minutos.

A una democràcia del segle XXI no hi caben els blocs electorals

Els blocs es presenten als ciutadans com a notícies, però no s’elaboren seguint criteris periodístics, ja que és la Junta Electoral qui estableix quins partits hi poden aparéixer, en quin ordre i durant quants minuts.

Internet en 2014: menos llibre y más desigual, según el Web Index

Destaca el ascenso de la vigilancia gubernamental indiscriminada, la censura online y los riesgos para la neutralidad de la red. Los países escandinavos, estados con los niveles más elevados de riqueza, bajos niveles de desigualdad y una fuerte protección de las libertades civiles, han vuelto a encabezar el índice.

Internet el 2014: menys lliure i més desigual, segons el Web Index

Destaca l’ascens de la vigilància governamental indiscriminada, la censura online i els riscos per a la neutralitat de la xarxa. Els països escandinaus, estats amb els nivells més elevats de riquesa, baixos nivells de desigualtat i una forta protecció de les llibertats civils, han tornat a encapçalar l’índex.

Els Pulitzer reconeixen el coratge i servei públic d’Snowden

Dos dels diaris amb més renom del món, The Guardian i The Washington Post, han estat guardonats amb el premi Pulitzer al Servei Públic per la cobertura de l’escàndol d’espionatge de l’Agència Nacional de Seguretat (NSA) dels Estats Units. Una gran feina periodística, sense dubte, i tanmateix una gran feina que no hagués estat possible […]

España baja 10 posiciones en el Web Index 2013 sobre calidad de Internet

España ha descendido 10 posiciones en el ranking Web Index 2013, el informe anual con la que la World Wide Web Foundation evalúa la situación de Internet en términos de penetración y buenas prácticas. De los 81 países incluidos, España aparece en el número 28 (66,8 puntos sobre un total de 100), por detrás de […]

Espanya baixa 10 posicions al Web Index 2013 sobre qualitat d’Internet

Espanya ha baixat 10 posicions en el ranking Web Index 2013, l’informe anual amb què la World Wide Web Foundation avalua la situació d’Internet en termes de penetració i bones pràctiques. Dels 81 països inclosos, Espanya apareix al número 28 (66,8 punts sobre un total de 100), per darrere de tots els països de l’OCDE […]

Tertúlies i tertulians: un debat necessari

Fa un temps que les tertúlies i els tertulians han cridat l’atenció dels que analitzen els mitjans de comunicació del país. Fins quin punt representen l’opinió pública? És adequat l’actual model de tertúlia per als temps que vivim? Aquest article del politòleg i consultor Carles A. Foguet publicat al blog de política Cercle Gerrymandering, anima […]